Language  
บริษัท ซัมเทค ขายสินค้าอะไรบ้าง
    
Q.     บริษัท ซัมเทค ขายสินค้าอะไรบ้าง
A.    เรามีสินค้าและบริการดังนี้
    - อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับแอร์บ้านและแอร์รถยนต์
    - คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์ป้องกันในวงจร
    - อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
    - อุปกรณ์แสงสว่าง และอุปกรณ์ควบคุม
    - อุปกรณ์อื่นๆ โดยออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ